ธนาคารกรุงไทย ก็เอาด้วย ฟรีค่าธรรมเนียม KTB Netbank

ธนาคารกรุงไทย ก็เอาด้วย ฟรีค่าธรรมเนียม KTB Netbank วันนี้ทางธนาคารกรุงไทย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 การทำธุรกรรมบน KTB Netbank จะฟรีค่าธรรมเนียมไปจนถึงสิิ้นปีนี้ ตามรอยธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้เริ่มดำเนินการ SCB Easy ฟรีค่าธรรมเนียม

โดยรายการธุรกรรมที่ยกเว้นค่าธรรมเนียม ได้แก่

  1. การโอนเงินข้ามเขต หรือโอนต่างธนาคารแบบทันที
  2. จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ
  3. บริการเติมเงิน

โดยทางธนาคารกรุงไทยสนับสนุนให้ประชาชนใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ผลักดันสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ติดตั้ง EDC พร้อมบริการสแกน QR ที่หน่วยงานราชการเกือบ 7,200 จุดทั่วประเทศ พร้อมออกบัตร “กรุงไทยพร้อมจ่าย” ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น สำหรับประชาชนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถใช้บริการรับจ่ายเงินกับหน่วยงานราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ที่มา : ธนาคารกรุงไทย

Facebook Comments
%d bloggers like this: