ธนาคารกรุงไทย เตือนเว็บไซต์ปลอม หลอกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว

  เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย ได้มีการแจ้งเตือนลูกค้าธนาคารผ่านเว็บไซต์ krungthai.com  เกี่ยวกับเว็บไซต์ปลอม หลอกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่าน phishing

กรุงไทยแจ้งเตือน ลิ้งค์ URL ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเว็บไซต์ รวมทั้ง Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือ phishing ที่ทำขึ้นเพื่อโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยธนาคารกรุงไทยได้ประสานงานและบล็อก URL ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลิ้งค์เว็บไซต์และ Internet Banking ที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยคือ https://www.ktb.co.th และ https://www.ktbnetbank.com เท่านั้น ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับ username และ password หรือให้กดลิ้งค์ใดๆ ดังนั้นหากมี email หรือข้อความให้กรอก username หรือ password อย่าได้หลงเชื่อ และให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นเว็บปลอม อย่าเข้าไปยังเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด

ธนาคารกรุงไทย เตือนเว็บไซต์ปลอม

Facebook Comments
%d bloggers like this: