วิธีการตั้งค่าเวลา / time zone บน Ubuntu Server

วิธีการตั้งค่าเวลา / time zone บน Ubuntu Server หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้ติดตั้ง Ubuntu Server ใช้งาน แต่เวลาบน Ubuntu Server ไม่ตรงกับเวลาของบ้านเรา

ลำดับแรกให้ Login เข้า SSH Server ของเรา แล้วใช้คำสั่ง “sudo dpkg-reconfigure tzdata”

ตั้งค่าเวลาบน Ubuntu Server 1

 

เมื่อเข้ามาในหน้า Configuration tzdata แล้วให้เลื่อนไปเลือกที่ Asia

ตั้งค่าเวลาบน Ubuntu Server 2

 

จากนั้นให้เลือก Time zone ที่ Bangkok เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ตั้งค่าเวลาบน Ubuntu Server 3

 

ให้เราทำการตรวจสอบว่าเวลา/time zone ตรงแล้วหรือยัง โดยการใช้คำสั่ง “date” ภาพข้างล่างจะแสดงเวลาบน Server ของเรา เป็น +07 นั่นหมายความว่าเวลา/time zone ตรงกับเวลาบ้านเราแล้วครับ

ตั้งค่าเวลาบน Ubuntu Server 4

Facebook Comments
%d bloggers like this: