วิธีการติดตั้ง VMware Tools บน Raspberry Pi Desktop

[scroll_to link=”section1″ title=”รูปแบบของ Disk Provisioning”]

เมื่อบทความที่แล้ว ผมได้อธิบายรูปแบบของ Disk Provisioning บน VMWare ESXI ไปแล้ว ซึ่งหลังจากที่เราได้สร้าง VM ขึ้นมาแล้ว ก็จะทำการ Install OS ลงบน VM

วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง VMware Tools บน Raspberry Pi Desktop ซึ่ง VMware Tools เป็นเมนูส่วนที่จะแสดง IP Address ของ OS นั้นๆ ขึ้นมาแสดงบน VMwareVsphere

สารบัญ การติดตั้ง VMware Tools บน Raspberry Pi

1.รูปแบบของ Disk Provisioning

2.การติดตั้ง VMware Tools

รูปข้างล่างจะสังเกตุได้ว่าในกรอบสีแดง ตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้ง VMware Tools

ขั้นตอนแรก ให้เราเปิดหน้า Terminal บน Raspberry Pi จากนั้นพิมพ์คำสั่ง  “sudo apt-get install open-vm-tools”

 

จากนั้น ระบบจะขึ้นมาให้เรากด Y/n ก็กด y แล้ว Enter ไปเลย รอ.. จนติดตั้งเสร็จ

 

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ไปดูที่ Vshpere ก็จะขึ้นเป็น Running และจะแสดง IP Address ขึ้นมาทันที

Facebook Comments
%d bloggers like this: