วิธีติดตั้ง Ajenti Control Panel บน Ubuntu

วิธีติดตั้ง Ajenti Control Panel บน Ubuntu โดยที่ Control Panel บน Linux มีอยู่หลายตัวด้วยกัน อย่างเช่น Webmin เป็นต้น วันนี้ ผมจะสอนวิธีการติดตั้ง Ajenti Control Panel บน Ubuntu

 

สำหรับติดตั้งแบบอัติโนมัติ

#wget -O- https://raw.github.com/ajenti/ajenti/1.x/scripts/install-ubuntu.sh | sudo sh

 

สำหรับติดตั้งเอง

#wget http://repo.ajenti.org/debian/key -O- | sudo apt-key add -


เพิ่ม Repository ไปยัง /etc/apt/sources.list:
#echo "deb http://repo.ajenti.org/ng/debian main main ubuntu" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list


ติดตั้ง Package
#sudo apt-get update && sudo apt-get install ajenti


รีสตาร์ท Service
#sudo service ajenti restart

Allow Port 8000
#ufw allow 8000


ที่มา : Ajenti
Facebook Comments
%d bloggers like this: