วิธีทำ Hotspot Server สำหรับแจกจ่ายอินเตอร์เน็ต บน Mikrotik

วิธีทำ Hotspot Server สำหรับแจกจ่ายอินเตอร์เน็ต บน Mikrotik
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ผมได้สอนวิธีทำ DHCP Server บน Mikrotik เพื่อแจก IP ให้เครื่อง Client วันนี้จะมาสอนวิธีทำ Hotspot Server เพื่อแจกจ่ายอินเตอร์เน็ตให้เครื่องลูกข่าย แบบที่ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน ซึ่งวันนี้จะสอนการตั้งค่ารับอินเตอร์เน็ตจาก ISP แบบ DHCP

ซึ่งรูปแบบนี้ ตัว Mikrotik จะรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากตัว Router อีกทีหนึ่ง ปกติแล้วเราสามารถรับอินเตอร์เน็ตจาก ISP ได้หลายรูปแบบ เช่น DHCP  Static PPPoE เป็นต้น จากนั้นตัว Mikrotik จะทำการปล่อย DHCP ให้เครื่องลูกข่าย โดยเครื่องลูกข่ายจะต้อง Login ก่อนจึงจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

มาเริ่มกันเลยครับ

ส่วนของการรับอินเตอร์เน็ตเข้ามาใน Mikrotik

ขั้นตอนที่ 1 : จะเป็นส่วนของการรับอินเตอร์เน็ตเข้า Mikrotik โดยเข้า winbox ไปที่ เมนู IP -> DHCP Client

ทำ Hotspot Wifi บน Mikrotik

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ + (1) แล้วมาเลือก Port Mikrotik ที่เราจะรับเน็ตเข้ามา(2) จากนั้นคลิกที่ OK(3)

ทำ Hotspot Wifi บน Mikrotik-2

 

ทำ Hotspot Wifi บน Mikrotik-3

– จากนั้นให้เราตรวจสอบว่า สัญญาณเน็ตได้ทำการ Connect แล้วหรือไม่ โดยการสังเกตที่ Status ว่าขึ้น bound หรือไม่

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งค่า DNS ไปที่  IP -> DNS ติ๊กถูกที่ช่อง Allow Remote Requests จากนั้นคลิก OK

ทำ Hotspot Wifi บน Mikrotik-5

 

– ให้ทำการเช็คว่าออกอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ โดยการ Ping ไปที่ 8.8.8.8 หรือ 1.1.1.1 ถ้าขึ้นเหมือนในรูปข้างล่าง แสดงว่าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

ทำ Hotspot Wifi บน Mikrotik-4

 

ขั้นตอนที่ 4 : จะเป็นส่วนของการสร้าง IP Address เพื่อใช้สำหรับ Hotspot โดยการเข้าไปที่ IP -> Address จากนั้นไปที่ + ในช่อง Address เรากำหนดวง IP ตามด้วย SubMask เช่น 192.168.1.1/24 แล้วเลือก Interface คือ Port ที่เราจะทำ Hotspot นั่นเอง จากนั้นคลิก OK

ทำ Hotspot Wifi บน Mikrotik

 

– เมื่อสร้าง IP Address เสร็จแล้วให้ตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่

 

 

 

ส่วนของการทำ Hotspot

ขั้นตอนที่ 1 : ให้เข้าไปที่ IP -> Hotspot เมื่อเข้ามาในหน้าต่าง Hotspot แล้ว ให้ไปที่ Hotspot Setup

 

 

– เลือก Hotspot Interface ก็คือ Port ที่เราได้ทำการกำหนด IP ไว้แล้ว ในทีนี้คือ ether2 จากนั้นคลิกที่ Next

 

 

 

 

– ต่อมาจะเป็นส่วนที่จะแสดง IP ก็คลิก Next ไปเลย

 

 

 

 

– Address Pool Of Network เป็นส่วนของ IP ที่จะแจกในวง Hotspot ว่าจะเริ่มแจกตั้งแต่ IP ไหน ถึง IP ไหน เช่น 192.168.1.2 ถึง 192.168.1.254

 

 

 

 

– พอมาหน้านี้ คลิก Next ไปเลย

 

 

 

 

– พอมาหน้านี้ คลิก Next ไปเลย

 

 

 

 

– พอมาหน้านี้ จะเป็นการตั้ง DNS Name จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าใส่มันจะแสดงตอนที่แสดงหน้า Login Hotspot ใน Browser

 

 

 

 

– ต่อมาจะเป็นส่วนของการสร้าง User Admin สำหรับ Login Hotspot ในทีนี้ผมจะตั้งชื่อ User = admin รหัส 1234 จากนั้นคลิกที่ Next

 

 

 

 

 

 

 

 

– เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ให้เราทำการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับ Hotspot ตามภาพ IP ที่ได้รับ คือ 192.168.1.254 จะเป็น IP ที่อยู่ในวง Hotspot ที่เราได้สร้างไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ทดสอบเปิด Browser เพื่อทำการ Login จะสังเกตว่า ที่ผมขีดเส้นใต้สีแดง จะเป็น DNS Name ที่เราได้สร้างไว้ ซึ่งจะใช้แทน 192.168.1.1/login ซึ่ง DNS Name นี้จะใช้ได้เฉพาะในวง Hotspot เท่านั้น DNS Name นี้ไม่มีอยู่จริงบนอินเตอร์เน็ต

Facebook Comments
%d bloggers like this: