ผู้ว่า กทม. เผยเตรียมจัดศาลารอรถโดยสารบริการ WiFi และชาร์จมือถือ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 จุด ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงนาม พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) จัดทำบันทึกข้อตกลงอนุญาตก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 จุด ขึ้น โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางเพื่อบริจาคให้กับกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้อำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่รอรถโดยสารประจำทางในบริเวณที่ไม่มีศาลาที่พักผู้โดยสารหรือยังมีไม่เพียงพอ โดย      จะดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางนำร่อง 10 หลัง ในพื้นที่เขตประเวศ ลาดกระบัง และบางเขน ได้แก่ เขตประเวศบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย ตรงข้ามศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 39/2 ปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 43 ปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 51 และบริเวณใกล้แยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  เขตลาดกระบัง 3 จุด ประกอบด้วย บริเวณตรงข้ามคณะ          ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง  และบริเวณปากซอยฉลองกรุง13 ถนนฉลองกรุง  เขตบางเขน 2 จุด ประกอบด้วย บริเวณหน้าหมู่บ้านนาราศิริ ถนนวัชรพล และบริเวณตรงข้ามฟีนิกซ์สปอร์ตคลับ ถนนวัชรพล ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติริเริ่มโครงการนี้ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน       จนเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน และร่วมกับกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กว่า 3,000 หลัง แต่เนื่องจากในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีถนนหลายสายที่เป็นถนนตัดใหม่ และมีศาลาที่พักผู้โดยสารไม่เพียงพอ กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารเพิ่มเติม ซึ่งการสนับสนุนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และประชาชนสามารถรับประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ใช้การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อวัน อันจะเป็นการส่งเสริม ให้คนกรุงเทพฯ หันมาใช้รถโดยสารประจำทางแทนรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น และจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรใน กรุงเทพฯ อีกทางหนึ่ง

“ในอนาคตกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง โดยจะพัฒนารูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสารให้เป็น Smart shelter ประกอบด้วย ระบบแสดงเวลาที่รถโดยสารแต่ละสายจะมาถึง ระบบแสดงข้อมูลเส้นทางของรถแต่ ละสาย และระบบเตือนภัยหากเกิดเหตุร้าย ติดตั้งกล้องวงจรปิดในศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมทั้ง การให้บริการ wifi  และ บริการชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคาดว่าหากกรุงเทพมหานครดำเนินการพัฒนารูปแบบของศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบแล้วเสร็จ และมีจำนวน       ที่เพียงพอจะช่วยให้ประชาชนที่สัญจรด้วยรถโดยสารสาธารณะได้รับประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง  กล่าวว่า การก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารในทุกภาคของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งโครงการในงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งศาลาที่พักจะช่วยให้ประชาชนได้มีที่พักคอย หลบแดด หลบฝนในการเดินทาง หรือรอรถประจำทาง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลชุมชนหรือต่างจังหวัด ทั้งนี้การช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปเป็นภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ได้สร้างไปแล้ว 171 หลัง ใน 45 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และมูลนิธิฯก็จะเดินหน้าดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป

 

ที่มา : fm91bkk

Facebook Comments
%d bloggers like this: