Alibaba Cloud เตรียมเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย

Alibaba Cloud ประกาศเปิดศูนย์ข้อมูลในอินเดียและอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนี้ศูนย์ข้อมูลในอินโดนีเซียก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนนี้

ทาง Alibaba ระบุว่าศูนย์ข้อมูลนี้เป็นศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการคลาวด์แบบเปิดระดับโลกรายแรกในอินโดนีเซีย ตอนนี้ยังไม่มีรายการบริการที่จะเปิดให้บริการในอินโดนีเซียว่าครบมากน้อยเพียงใด

สำหรับคนไทยตัว Alibaba Cloud มีศูนย์ข้อมูลทั้งในมาเลเซียและสิงคโปร์ก่อนหน้านี้แล้ว การไปใช้งานในอินโดนีเซียคงไม่มีเหตุผลเท่าใดนัก แต่แนวทางการขยายให้ครอบคลุมอาเซียนก็นับเป็นแนวทางที่แปลกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นที่มักจำกัดอยู่ในสิงคโปร์เป็นหลัก และขยายบริการไปยังประเทศอื่นๆ เฉพาะบริการ CDN เท่านั้น

 

ที่มา – Facebook: Alibaba CloudAlibaba Cloud

Facebook Comments
%d bloggers like this: