CAT เปิดให้บริการเครือข่าย LoRa 12 จังหวัด ค่าบริการปีละ 300 บาท

CAT เปิดให้บริการเครือข่าย LoRa 12 จังหวัด ค่าบริการปีละ 300 บาท และจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 2-3 ปี

โดยตอนนี้พื้นที่ให้บริการครอบคลุม 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, น่าน, สระบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, และภูเก็ต

สำหรับฮาร์ดแวร์ทาง CAT เตรียมไว้จำหน่ายสองแบบ คือแบบ Starter Kit ราคา 1,290 บาท และแบบโมดูลสื่อสาร 590 บาท ทั้งสองแบบมาพร้อมกับค่าบริการปีแรก ส่วนปีต่อๆ ไป 300 บาท

สำหรับหน่วยงานที่สนใจพัฒนาอุปกรณ์สามารถติดต่อรอรับบอร์ดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ด้วย

 

 

ที่มา – จดหมายข่าว กสท โทรคมนาคม

Facebook Comments
%d bloggers like this: